Obiective specifice

Obiectivul specific al proiectului constă în crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale.

Elementul central al acestui mecanism este proiectarea, dezvoltarea și exploatarea unei baze de date interactive unice a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis din România (mai departe denumită Baza de date RegAS/BD RegAS) care va permite, în principal:

  • verificarea ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finanțare a alocărilor, de către autoritățile care acordă ajutoare de stat (furnizori de ajutor de stat).
  • identificarea și remedierea rapidă a eventualelor încălcări ale legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat;
  • generarea de rapoarte rapide, complexe și cu o structură flexibilă, referitoare la măsurile de ajutor de stat/de minimis implementate, finanțările contractate, corecțiile ulterioare etc.

Proiectarea, dezvoltarea și implementarea BD RegAS va reprezenta doar primul pas în îndeplinirea obiectivului de a îmbunătăți funcționarea mecanismului de monitorizare şi control al acordării ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale.

Administrarea, dezvoltarea, alimentarea permanentă cu date și adaptarea permanentă a structurii bazei de date la schimbările cadrului legal comunitar în domeniul ajutorului de stat, precum și exploatarea acesteia sunt elemente care aduc plus-valoare în cadrul proiectului și care asigură sustenabilitatea și eficiența în utilizare a BD RegAS pe o perioadă extinsă de timp.

Noul mecanism de monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale va include facilități care să asigure Consiliului Concurenței posibilitatea de:

  • adaptare permanenta a BD RegAS la cerințele legislative naționale și comunitare;
  • monitorizare a modului de funcționare a bazei de date;
  • prelucrare eficientă a informațiilor încărcate.