Obiective generale

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea aplicării mai eficiente, în România, a legislației Uniunii Europene în domeniul gestionării şi controlului ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale.

Proiectul va conduce la îndeplinirea unuia dintre criteriile necesare respectării condiționalității orizontale privind ajutorul de stat (condiționalitate negociată de autoritățile române cu Comisia Europeană și inclusă în Poziția serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de Parteneriat și a unor programe în România în perioada 2014 – 2020), și anume „Existenţa unui sistem adecvat de înregistrare care să permită monitorizarea cheltuielilor de ajutor de stat, să asigure respectarea regulilor privind ajutorul de stat, şi, în special, să asigure evitarea încălcării regulii de cumul a ajutorului de stat.”

Această condiționalitate ex-ante vizează gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, inclusiv a instrumentelor structurale și programelor operaționale care se vor implementa în perioada 2014-2020, deoarece sprijinul acordat prin intermediul fondurilor structurale poate lua, în cazuri specifice, forma ajutorului de stat, inclusiv a ajutorului de minimis. BD RegAS va cuprinde informații privind ajutorul de stat acordat din orice surse de finanțare, în scopul respectării regulilor de cumul, inclusiv în cazul ajutorului de minimis.