Descrierea soluției

Utilizarea BD RegAS, atât de către furnizorii de ajutor de stat/de minimis, cât și de Consiliul Concurenței implică dezvoltarea unui sistem informatic (SI RegAS) care va permite:

 • încărcarea datelor privind ajutoarele de stat acordate din fonduri naționale și europene. Verificarea respectării legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat/de minimis se face atât prin înregistrarea în BD RegAS a alocărilor din fonduri europene, cât şi a celor din fonduri naţionale, deoarece reglementările din domeniul ajutorului de stat impun controlul atingerii pragului de cumulul al ajutorului de stat, indiferent de sursa de finanţare;
 • verificarea de către instituțiile interesate/furnizori/Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat/de minimis acordate, precum și a eligibilității beneficiarilor din punctul de vedere al respectării regulii de minimis, regulii de cumul sau al îndeplinirii unor condiții de eligibilitate la acordarea ajutorului de stat;
 • asigurarea interoperabilității permanente cu SMIS (Sistemul de Monitorizare a Instrumentelor Structurale), în vederea preluării în BD RegAS a datelor încărcate în SMIS referitoare la contractele de finanțare și plățile aferente acestora. Dacă dezvoltarea SI/BD RegAS o va impune, se va asigura interoperabilitatea bazei de date și cu alte baze de date constituite la nivel național;
 • îmbunatățirea/actualizarea structurii bazei de date, în funcție de feed-back-ul primit și de noile prevederi europene care intră în vigoare, periodic, în domeniul ajutorului de stat;
 • simplificarea activității derulate de furnizorii de ajutor de stat/de minimis pentru monitorizarea și raportarea ajutoarelor acordate prin generarea automată de rapoarte complexe, funcție de o serie de criterii selectate de aceștia;
 • generarea de rapoarte complexe, agregate la nivel național, privind ajutoarele de stat/de minimis acordate în România.

De asemenea, implementarea sistemului informatic și a bazei de date contribuie la îndeplinirea condiţiilor impuse de Comisia Europeană prin noile reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat și va permite:

 • elaborarea Registrului ajutoarelor de minimis;
 • colectarea informaţiilor referitoare la ajutoarele de stat regionale acordate în România, indiferent de sursa lor de finanţare;
 • crearea de raportări şi situaţii statistice care pot fi solicitate de autoritățile naționale sau de către Comisia Europeană.

BD RegAS va fi disponibilă 100% din timp și accesabilă prin Internet. Sistemul informatic va asigura redundanța şi sincronizarea automată a datelor încărcate în baza de date pentru eliminarea posibilităţii de pierdere a informaţiilor. Exploatarea SI/BD RegAS nu va necesita instalarea unor aplicaţii specifice la utilizatori. Accesul la baza de date va fi securizat.

În ceea ce privește categoriile de date ce vor fi încărcate în BD RegAS, menționăm faptul că baza de date se va adresa, în exclusivitate, acelor măsuri de sprijin definite ca ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, în conformitate cu prevederile europene în domeniu. Facilităţile care nu sunt acordate întreprinderilor sau nu îndeplinesc condiţiile de a fi considerate ajutoare de stat nu vor fi încărcate în baza de date.

În ceea ce privește exploatarea curentă a SI/BD RegAS, se are în vedere utilizarea sistemului folosit în cazul SMIS, completat cu elemente specifice activităţii Consiliului Concurenţei, respectiv:

 • creatorul informaţiei este responsabil pentru exactitatea, corectitudinea şi completitudinea acesteia, precum şi pentru respectarea prevederilor legale privind confidenţialitatea acestora;
 • Consiliul Concurenţei va valida exactitatea înregistrării măsurilor de ajutor în baza de date (scheme de ajutor sau ajutoare individuale), prin comparaţie între informaţia înregistrată şi textul măsurii de ajutor, precum și prin evaluarea respectării, de către actul normativ/ administrativ, a reglementărilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat;
 • baza de date va avea integrate o serie de mecanisme de verificare a respectării reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi mecanisme de verificare a corelării între măsura de ajutor, contractele încheiate în baza ei şi ajutoarele contractate și încărcate în sistem, precum și alte date care vor fi identificate pe parcursul implementării proiectului. Mecanismele de verificare vor genera alerte, în funcție de situație, la furnizor și/sau la Consiliul Concurenței;
 • Consiliul Concurenţei și autoritățile cu drept de control vor avea dreptul de a utiliza informaţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
 • Consiliul Concurenţei și autoritățile cu drept de control vor respecta confidenţialitatea acelor informaţii definite ca atare în legislaţia naţională şi comunitară şi care pot aduce, prin dezvăluire, prejudicii întreprinderilor. Nu se va putea invoca confidenţialitatea acelor informaţii care, prin natura lor, sunt considerate publice şi/sau în cazul cărora există obligaţia publicării lor. Datele şi informaţiile introduse în baza de date nu vor fi confidenţiale în raport cu Consiliul Concurenţei sau cu alte instituții cu drept de control în domeniul fondurilor structurale;
 • Consiliul Concurenţei și autoritățile cu drept de control vor avea posibilitatea de a verifica datele şi informaţiile din RegAS, prin sondaj sau exhaustiv, inclusiv prin efectuarea de controale la faţa locului. În cazul în care Consiliul Concurenţei identifică neconcordanţe între date sau posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare în domeniul ajutorului de stat, va semnala aceste neconcordanţe instituţiilor care sunt responsabile pentru remedierea acestora.