Beneficiarii proiectului

Beneficiarul proiectului este Consiliul Concurenței, în calitatea sa autoritate națională în domeniul ajutorului de stat.

În categoria instituțiilor care vor avea drept de acces la SI/BD RegAS se înscriu:

  • Consiliul Concurenței – administrator al BD RegAS și instituție cu rol în monitorizarea și controlul ajutoarelor de stat acordate în România;
  • Ministerul Fondurilor Europene – instituție cu rol în îndeplinirea condiţionalității orizontale negociate de autoritățile române cu Comisia Europeană și inclusă în Poziția serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de Parteneriat și a unor programe în România în perioada 2014 – 2020;
  • Autoritățile de management ale fondurilor structurale/Organismele intermediare, autoritățile administrației centrale, autoritățile administrației locale și alți furnizori de ajutor de stat, autoritățile implicate în monitorizarea și controlul ajutoarelor de stat și a fondurilor structurale – instituții cu atribuții în verificarea beneficiarilor și a modului de utilizarea a fondurilor alocate acestora din surse naționale sau comunitare.