Utilizarea BD RegAS, atât de către furnizorii de ajutor de stat/de minimis, cât și de Consiliul Concurenței implică dezvoltarea unui sistem informatic (SI RegAS) care va permite:

  • încărcarea datelor privind ajutoarele de stat acordate din fonduri naționale și europene. Verificarea respectării legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat/de minimis se face atât prin înregistrarea în BD RegAS a alocărilor din fonduri europene, cât şi a celor din fonduri naţionale, deoarece reglementările din domeniul ajutorului de stat impun controlul atingerii pragului de cumulul al ajutorului de stat, indiferent de sursa de finanţare;
  • verificarea de către instituțiile interesate/furnizori/Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat/de minimis acordate, precum și a eligibilității beneficiarilor din punctul de vedere al respectării regulii de minimis, regulii de cumul sau al îndeplinirii unor condiții de eligibilitate la acordarea ajutorului de stat;
  • asigurarea interoperabilității permanente cu SMIS (Sistemul de Monitorizare a Instrumentelor Structurale), în vederea preluării în BD RegAS a datelor încărcate în SMIS referitoare la contractele de finanțare și plățile aferente acestora. Dacă dezvoltarea SI/BD RegAS o va impune, se va asigura interoperabilitatea bazei de date și cu alte baze de date constituite la nivel național;
  • îmbunatățirea/actualizarea structurii bazei de date, în funcție de feed-back-ul primit și de noile prevederi europene care intră în vigoare, periodic, în domeniul ajutorului de stat;
  • simplificarea activității derulate de furnizorii de ajutor de stat/de minimis pentru monitorizarea și raportarea ajutoarelor acordate prin generarea automată de rapoarte complexe, funcție de o serie de criterii selectate de aceștia;
  • generarea de rapoarte complexe, agregate la nivel național, privind ajutoarele de stat/de minimis acordate în România.

BD RegAS va fi disponibilă 100% din timp și accesabilă prin Internet. Sistemul informatic va asigura redundanța şi sincronizarea automată a datelor încărcate în baza de date pentru eliminarea posibilităţii de pierdere a informaţiilor. Exploatarea SI/BD RegAS nu va necesita instalarea unor aplicaţii specifice la utilizatori. Accesul la baza de date va fi securizat.

Mai multe detalii…