INVITAŢIE

INVITAŢIE

Stimată doamnă/ Stimate domn,

 

Consiliul Concurenţei, împreună cu partenerii săi – ONRC, ANAF, ANRMAP şi SEAP, au deosebita plăcere să vă invite la:

 Conferinţa de presă organizată cu prilejul finalizării proiectului Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial

Evenimentul va avea loc în data de 12.02.2015, ora 09:30, la Hotelul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Bucureşti, Sala Constanţa.

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei, ai partenerilor în proiect, ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ai altor organizaţii şi instituţii care implementează iniţiative similare.

Pentru organizarea în bune condiţii a evenimentului, vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 09.02.2015.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe Dna. Raluca Zega- email: rzega@out-media.ro, tel.: 0785.299.599 sau pe Dna. Carmen Nedelcu- email: carmen.nedelcu@consiliulconcurentei.ro, tel.: 0724.782.842

 

În speranţa participării la acest eveniment, vă rog să primiţi asigurarea întregii mele consideraţii.

 

Cu stimă,

Preşedinte,

Bogdan CHIRIŢOIU