ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

„Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial”, cod SMIS 31500

 

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Bucureşti, 13 februarie 2015

Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, a finalizat implementarea proiectul Sistem informatic integrat  interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.984.641,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.632.610,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 4.658.168,47 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 974.441,53 lei.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea şi optimizarea cooperarii dintre instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor/mediului de afaceri/administraţiei publice prin implementarea unui sistem informatic integrat interoperabil pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial.

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Florin Andrei; Funcţie: manager de proiect

Tel: 0372129724, Fax: 0214054408, e-mail: florinandrei@consiliulconcurentei.ro