ANUNŢ INFORMATIV- Stadiul implementării proiectului

Sistem informatic integrat  interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

 

Bucuresti, ianuarie 2015

In perioada 26.01-30.01.2015, a avut loc la sediul Consiliului Concurentei, instruirea cu utilizatorii finali ai aplicatiei.

Au participant la instruire 15 utilizatori din sediul central si 57 de utilizatori din tara, in sistem de video conferinta.

Au fost prezentate si parcurse toate modulele din aplicatie, feedback-ul din partea utilizatorilor, fiind unul pozitiv.

De asemenea, au fost acordate diplome de participare fiecarui utilizator participant la instruire.