ANUNŢ INFORMATIV- Stadiul implementării proiectului

Stadiul implementării proiectului „Sistem informatic integrat  interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial

 

Consiliul Concurenţei, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Sistem informatic integrat  interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial”, cod SMIS 31500 în baza ordinului de finanţare nr. 705/322/19.02.2013.

 

Scopul proiectului este creşterea şi optimizarea cooperării dintre instituƫiile publice, Consiliul Concurenţei, ONRC, ANAF, ANRMAP, MSI/SEAP şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor/mediului de afaceri/administraţiei publice, prin implementarea unui sistem informatic integrat interoperabil pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial.

 

Activităţile proiectului din luna 11 de implementare au vizat finalizarea etapei de dezvoltare, instalare şi testare a sistemului informatic, respectiv: crearea bazei de date, extinderea portalului extern existent, dezvoltarea interfeţelor cu partenerii proiectului (ONRC, ANAF şi MSI/SEAP), configurare, dezvoltare şi integrare componente software şi testarea interna a portalului. In perioada ramasă de implementare vor fi organizate acţiuni de informare şi publicitate de finalizare ale proiectului şi vor fi finalizate etapele de acceptanţă a sistemului informatic, inclusiv acţiuni de auditare a securităţii aplicaţiilor, a confidentialităţii şi integrităţii datelor, precum şi a auditului tehnic. Menţionăm că tehnologia utilizată în dezvoltarea platformei integrează atât tehnologii Oracle cât şi tehnologii de la parteneri pentru a se realiza arhitectura soluţiei informatice.

Ȋn vederea testării funcţionării sistemului informatic au fost solicitate de la instituţiile publice partenere seturi de date complete care să permită extragerea de rapoarte. Instruirea utilizatorilor sistemului este în curs de derulare, pe următoarele module:

  • Curs „Administrarea infrastructurii livrate”
  • Curs „Administrare bază de date”
  • Curs „Administrarea aplicaţiilor de monitorizare şi securitate”
  • Curs „Administrarea aplicaţiilor livrate”
  • Curs „Administrare Portal Intern”
  • Curs „Utilizare produse software implementate”

 

Mai multe informaţii despre proiect sunt disponibile şi pe website-ul www.consiliulconcurentei.ro/cc1

 

Proiectul  Sistem informatic integrat  interoperabil cu bazele de date ale administraţiei centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurenţial este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management AMPOSCCE. Valoarea totală a proiectului este de 6.984.641,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.632.610,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 4.658.168,47 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 974.441,53 lei.

Locaţia de implementare a proiectului este Municipiul Bucureşti, durata proiectului fiind de 12 luni.
Pentru relaţii suplimentare: Dl. Florin Andrei, Manager de Proiect, tel/fax: 0372129724 şi e-mail: florinandrei@consiliulconcurentei.ro.