Descrierea soluției

Sistemul propus va oferi Consiliului Concurenței un instrument care să asiste procesul investigativ, folosind instrumente specializate de regăsire, vizualizare, analiză, colaborare, coroborare, avertizare și raportare, fiind propuse astfel capabilități pentru 5 domenii de investigație și analiză:

 • Licitații trucate;
 • Cartel screening;
 • Legături structurale și comerciale între întreprinderi;
 • Anchete sectoriale;
 • Concentrări economice.

 

În urma executării acestui proiect, vor fi realizate următoarele:

 • Implementarea unei platforme unice, consolidate, a surselor de date relevante deţinute de Consiliul Concurenţei;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor aplicaţii informatice adaptate nevoilor de prevenţie specifice ale Consiliului Concurenţei pentru monitorizare licitaţii trucate, cartel screening, legături structurale și comerciale între întreprinderi, anchete sectoriale şi concentrări economice;
 • Dezvoltarea de instrumente specifice în domeniul analizei datelor care vor permite îmbogățirea cunoștințelor despre pieţe şi concurenţă;
 • Finalizarea automatizării proceselor operaţionale de bază în sistemul curent, atât pe partea de fluxuri, cât şi pentru migrarea datelor din format fizic în format digital;
 • Implementarea unor rapoarte complexe, care să sprijine activitatea de decizie strategică a Consiliului Concurenţei;
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor sistemului.