Titlul Proiectului: „Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei.” – cod SMIS 109641

Beneficiar: Consiliul Concurenţei

Partener: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Obiectiv: Integrarea și valorificarea operațională și analitică a volumelor mari de date în vederea susținerii activităţilor de investigaţii, dezvoltarea funcţiei de prevenție, detectare si luare de măsuri specifice activităţii Consiliului Concurenţei prin implementarea unui sistem informatic bazat pe o platformă de tip Big Data.

Mai multe detalii…

Proiect tehnic Big Data – varianta pentru consultare publică